Deurwaarderskosten

Zowel de incassokosten als de deurwaarderskosten zijn uiteindelijk voor rekening van de debiteur. Voor de incassokosten wordt een staffel gehanteerd die ongeveer neerkomt op 15%. De kosten van de deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd. Voor een dagvaarding bedragen deze nog maar € 76,31 . Maar voor een beslaglegging kunnen de oplopen tot weel meer dan € 1130.

Deurwaarders vergelijken?

Deurwaarders zijn wettelijk verplicht dezelfde tarieven te hanteren. Toch heeft het zin om meerdere offertes te vergelijken omdat de aanpak en werkwijze enorm kan verschillen. Zo hanteert de ene deurwaarder een louter schriftelijk en formele incassoprocedure. De andere deurwaarder hecht meer waarde aan persoonlijk contact en een minnelijke oplossing met uw debiteur. Laat u daarom adviseren door meerdere deurwaarders.