Deurwaarderskosten

Zowel de incassokosten als de deurwaarderskosten zijn uiteindelijk voor rekening van de debiteur. Voor de incassokosten wordt een staffel gehanteerd die ongeveer neerkomt op 15%. De kosten van de deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd. Voor een dagvaarding bedragen deze nog maar € 76,31 . Maar voor een beslaglegging kunnen de oplopen tot weel meer dan € 1130.